• 638457513023918133_20240304_152522.jpg
 • 638454993971122837_20240304_152441.jpg
 • 638454994072036924_20240304_145532.jpg
 • 638454994172013741_20240304_145514.jpg
 • 638454997825972530_20240304_145058.jpg
 • 638454994442263083_20240304_145254.jpg
 • 638454996935559819_20240304_151037.jpg
 • 638454999863929356_20240304_151922 (1).jpg
 • 638455000054041014_20240304_151253 (1).jpg
 • 638454995695546880_20240304_145040.jpg
 • 638454997664448406_20240304_145353.jpg
 • 638454995848165945_20240304_145047.jpg
 • 638454997276259618_20240304_150802.jpg
 • 638454998026706153_20240304_151125.jpg
 • 638454998203851694_20240304_151015.jpg
 • 638454994583633880_20240304_145156.jpg
 • 638454994799517525_20240304_145343.jpg
 • 638454994912614420_20240304_145419.jpg
 • 638454995116626434_20240304_145429.jpg
 • 638454996389128657_20240304_151118.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6324171463
Začátek dražby
25.04.2024 10:00
Předpokládaný konec:
25.04.2024 10:30
Nejnižší podání:
44 000 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
4 400 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
44 000 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
25.04.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
25.04.2024 09:59
Složení jistoty do:
25.04.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
123-9020000287/0100
Termín prohlídky
3.4.2024 v 10:00 hod. a 16.4.2024 ve 14:00 hod.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Dům Lipová 31, Brno

Vloženo: 01.03.2024 13:46:34 |  Číslo dražby: 6324171463 44 000 000 Kč
Konec dražby Čtvrtek 25.04.2024, 10:30
25.04.2024 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
25.04.2024 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  č.  6324171463 Dům Lipová 31, Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Zahájení dražby: 25.4.2024 10:00
Ukončení dražby: 25.4.2024 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p.č. 403/1 zahrada o výměře 1057 m2,
 • pozemek p.č. 403/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 mjehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
 • pozemek p.č. 403/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 mjehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
 • pozemek p.č. 404 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 mjehož součástí je stavba – budova Lipová  č.or. 31/ č.p. 242,
  vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město

Odhad ceny předmětu dražby: 44 000 000 Kč
Cena byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2036/2023 ze dne 30.10.2023 zpracovaného Ing. Bronislavem Žáčkem., ve kterém je také uveden podrobný popis stavu nemovité věci.

Nejnižší podání:         44 000 000 Kč
Minimální příhoz:              50 000 Kč
Dražební jistota:           4 400 000 Kč


Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • Nájem nebytového prostoru v budově Lipová  č.or. 31/ č.p. 242, v 1. PP o výměře 21,54 ma tepelného zařízení (plynová kotelna) a to společnosti Teplárny Brno, a.s. na základě dodatku č. 18  smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí nemovitých č. P/11/563 ze dne 3.1.2012, v platném znění.
 • Nájem pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Pisárky fyzické osobě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č.j. OS/01/2003/Vik ze dne 22.1.2003 jako užitková a okrasná zahrada na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku za nájemné ve výši 1.194 Kč/rok se sjednanou inflační doložkou.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu 
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.

25.04.2024 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p.č. 403/1 zahrada o výměře 1057 m2,
 • pozemek p.č. 403/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
 • pozemek p.č. 403/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
 • pozemek p.č. 404 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 645 m2 jehož součástí je stavba – budova Lipová  č.or. 31/ č.p. 242,

vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město

 

Popis předmětu dražby:
Na pozemcích o celkové výměře 1753 mse nachází hlavní stavba, třípodlažní samostatně stojící zděná budova, s plochou střechou, s dvěma terasami, která byla postavena dle dostupných údajů v letech 1926-27.
Pozemek p.č. 404 v k.ú. Pisárky, na kterém se hlavní stavba nalézá, je ve dvou výškových úrovních, přičemž  v přední části se nalézá uliční oplocení s bránou a brankou, předzahrádka, visutý vstup do 1. NP domu, při západní hranici pozemku je zpevněný vjezd na pozemek s navazující zpevněnou plochou dvora, kde jsou dvě vedle sebe stojící jednopodlažní zděné garáže na pozemcích p.č. 403/4, 403/5 oba v k.ú. Pisárky, otevřený přístřešek a polootevřený přístřešek. Na dům navazuje průběžná terasa přes jižní fasádu domu a zahrada.  V jihovýchodním rohu parcely p.č. 403/1 v k.ú. Pisárky se nalézá dřevěná zahradní besídka bez čp., malé zahradní jezírko, ovocné a okrasné porosty. Venkovními úpravami jsou venkovní schodiště, zpevněné plochy, opěrné zdi apod., dále domovní přípojky, šachty, oplocení, uliční brána a branka.

Objekt č.p.242, který je součástí pozemku p.č. 404
Původní stavba pro bydlení, třípodlažní vila, s dvěma terasami a vestavěnou garáží, ve funkcionalistickém stylu, byla rozhodnutím ObNV Brno 1 z ledna 1974 rozsáhlými stavebními úpravami zejména veškerých interiérů a části fasád změněna na „hygienickou buňku pečovatelské služby“. V katastru nemovitostí zůstal uveden původní účel stavby, tj. rodinný dům. Rekonstrukce změnila vnitřní dispozici rozčleněním původních prostor na malé místnosti, které jsou vybaveny umyvadly, záchody a vanami pro účely nového využití, které jsou v současné době již nefunkční, jak z hlediska provozního, tak z hlediska současného standardu. Vytápění, vnitřní rozvody, el. instalace částečně funkční, ale převážně staršího provedení.
Hlavní budova má zhoršený technický stav, bylo zjištěno zatékání do stropu 2.NP.
Průkaz energetické náročnosti budovy Lipová 31, 602 00 Brno byl zpracován Ing. Suchánkem, Ph.D. energetickým specialistou dne 10.9.2014, kdy třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii je F – velmi nehospodárná.
Po zásadní rekonstrukci stavby v r.1975 byl vestavěn osobní výtah se strojovnou na střeše, původní dispozice však byly devalvovány celkovou rekonstrukcí, přičemž výčet místností a jejich účel je uveden v původní technické zprávě, tj. Projektovém úkolu vypracovaném VÚT – BRNO z XII/1974. Jednalo se o zásah do původní stavební dispozice, který by poplatný tehdy novému účelu využití, v současné době jde o zastaralou a obtížně využitelnou dispozici.

 

Pozemky
Jedná se nemovitosti v exkluzívní a jedinečné poloze města Brna, zejména pro bydlení. Pozemky mají nadstandardní výměru 1753 m2, šířka v uliční frontě 41 m umožňuje kvalitní využití pozemků. Pozemky jsou vhodného tvaru, se zahradou v rovině. Pozemky disponují značnou výměrou zastavěné plochy, celkem 696 m2, což je předpokladem případného vhodného stavebního rozvoje. Pozemky mají velmi dobrou orientaci ke světovým stranám a bezproblémový příchod a příjezd.
Předmětné pozemky jsou z hlediska Územního plánu města Brna součástí stavební stabilizované plochy čistého bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha čistého bydlení (BC).

 

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • Nájem nebytového prostoru v budově Lipová  č.or. 31/ č.p. 242, v 1. PP o výměře 21,54 m2 a tepelného zařízení (plynová kotelna) a to společnosti Teplárny Brno, a.s. na základě dodatku č. 18  smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí nemovitých č. P/11/563 ze dne 3.1.2012, v platném znění.
 • Nájem pozemku p.č. 403/1 v k.ú. Pisárky   fyzické osobě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č.j. OS/01/2003/Vik ze dne 22.1.2003 jako užitková a okrasná zahrada na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku za nájemné ve výši 1.194 Kč/rok se sjednanou inflační doložkou.

Vyjma omezení vlastnického práva výše uvedených není nemovitá věc zatížena žádnými dluhy, zástavním právem, věcným břemenem či jinými právy, jež se zapisují do katastru nemovitostí, není ohledně ní veden výkon rozhodnutí či exekuce a zavazuje se tento stav zachovat až do přechodu vlastnického práva na vydražitele na základě dražebního zákona.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. č. 2036/2023 ze dne 30.10.2023 zpracovaného Ing. Bronislavem Žáčkem.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Lipová 242/31, Brno

1. Prohlídka dne: 3.4.2024 v 10:00 hod.
2. Prohlídka dne:  16.4.2024 ve 14:00 hod.

Místo konání

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz