Nápověda

na webu Dražby Brno

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické dražby/aukce nebo jen využívat informací a služeb (např. podání nabídky na pronájem), které portál www.drazby-brno.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu www.drazby-brno.cz.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

Jak splnit podmínky účasti v dražbě/aukci

Pro účast v dražbě/aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.drazby-brno.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní dražbě tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do dražby
 3. Doložit Dražebníkovi, pořádajícímu konkrétní dražbu svoji totožnost
 4. Složit na účet Dražebníka uvedený u dražby, dražební/aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu dražby/aukce

 

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně v kanceláři dražebníka (po předchozí telefonické domluvě),
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka,
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou dražebníkovi,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v dražební/aukční vyhlášce ke konkrétní dražbě a jsou uvedeny v detailu dražby na portálu www.drazby-brno.cz

Pro prokázání totožnosti je nutné použít správný formulář dle registrace k příslušné aukcí/dražbě. Formuláře najdete níže v sekci Odkazy.

Jak složit dražební/aukční jistotu

 • Složení dražební/aukční jistoty je jednou z podmínek pro účast v dražbě/aukci. Složení dražební/aukční jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  dražbě/aukci najdete u detailu této dražby/aukce.
 • Výše dražební/aukční jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v dražební/aukční vyhlášce k vybrané dražbě/aukci popřípadě na detailu této dražby/aukce.  
 • V případě, že dražební/aukční vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení dražební/aukční jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení dražební/aukční jistoty.

Složení dražební/aukční jistoty v hotovosti lze provést v kanceláři dražebníka poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že bude dražební/aukční jistota převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení dražební/aukční jistoty v hotovosti a bude nutné uhradit dražební/aukční jistotu prostřednictvím bankovního převodu.  

Dražební/aukční jistotu můžete uhradit převodem na účet dražebníka. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny dražebíkem emailem po odeslání přihlášky do dražby/aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v dražební/aukční vyhlášce. 

 

Kdy začne dražba/aukce

Začátek elektronické dražby/aukce - datum a čas - je pevně stanoven v dražební/aukční vyhlášce a zobrazen u detailu dražby/aukce na portálu www.drazby-brno.cz. Po splnění všech podmínek účasti v dražbě/aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní dražbě identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v dražbě/aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané dražbě/aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v dražbě následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje nemovitosti a mezi Probíhajícími zpeněženími vyhledejte dražbu/aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby/aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických dražeb/aukcí dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad dražbou/aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby/aukce

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické dražbě/aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě/aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele