Zásady zpracování osobních údajů

na webu Dražby Brno

Informace o ochraně osobních údajů

 

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Realitní společnost města Brna a.s., Panská 361/13, 602 00 Brno - Brno-město, IČ: 07379161
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 8033.

 

 

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. zprostředkování účasti na elektronických aukcích a veřejných dražbáh probíhajících na www.drazby-brno.cz
 2. zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů z www.drazby.brno.cz
 3. uzavření kupní smlouvy v případě elektronické aukce

 

Osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.           

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, pro účast v elektronické dražbě či aukci

 1. Jméno, příjmení
 2. Fakturační adresa/sídlo/trvalé bydliště
 3. Telefonní číslo
 4. E-mailová adresa
 5. IP adresa vzdáleného zařízení
 6. Historie podání
 7. Rodné číslo
 8. Číslo účtu

 

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (sezení) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat.

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly! Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Název

Země

Účel zpracování

Google

US

Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Smartsupp.com, s.r.o.

CZ

On-line zákaznická podpora, analýza chování zákazníků

 

 

 

 

 

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění obchodní/zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poskytnutí zprostředkovatelských služeb (jméno a adresa, kontakt, rodné číslo případně číslo účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 

 

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tyto práva:

Získat kompletní opis vašich osobních údajů. Dle čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme.

Získat informace o udělení souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme

Opravit vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

Osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali)

Vymazat vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

Osobní údaje můžete vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Omezit zpracování vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Omezit zpracování osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po přihlášení do vašeho účtu.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Podat stížnost.

Naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.