• 638019414146607414_20221021_081039.jpg
  • 638019414297884642_20221021_080703.jpg
  • 638019414412767704_20221021_080136.jpg
  • 638006420041239782_Snímek obrazovky 2022-10-05 081901.png
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6322174199
Začátek dražby
10.11.2022 10:00
Předpokládaný konec:
10.11.2022 10:30
Nejnižší podání:
376 000 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Maximální příhoz
100 000 Kč
Výše jistoty:
37 600 Kč
Výše znaleckého posudku:
376 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
10.11.2022 09:50
Prokázání totožnosti do:
10.11.2022 09:50
Složení jistoty do:
10.11.2022 09:59
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Termín prohlídky
19.10.2022 v 10:00 a 2.11.2022 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Zahrada v Černovicích

Vloženo: 04.10.2022 08:28:09 |  Číslo dražby: 6322174199 376 000 Kč
Konec dražby Čtvrtek 10.11.2022, 10:30
10.11.2022 10:30:00.097Potřetí pro účastníka dražby QVK33702.
10.11.2022 10:29:03.217Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby QVK33702, udělím mu příklep.
10.11.2022 10:28:01.313Podruhé pro účastníka dražby QVK33702.
10.11.2022 10:27:00.260Poprvé pro účastníka dražby QVK33702.
10.11.2022 10:00:15.333Dražitel QVK33702 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 376 000 Kč.
10.11.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Zahrada v Černovicích a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 10.11.2022 10:00
Ukončení dražby:10.11.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

  • pozemek p. č. 2676, zahrada, o výměře 356 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001


Odhad ceny předmětu dražby: 376 000 Kč
Cenu byla zjištěna znalcem Ing. Ivo Liškutínem ve znaleckém posudku č. 915-08/22 ze dne 18.05.2022 

Nejnižší podání: 376 000 Kč
Minimální příhoz: 10 000,- Kč
Dražební jistota:   37 600,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Dle LV nejsou vlastnická práva omezena, nejsou zástavní práva, předkupní práva ani věcná břemena/služebnosti.


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!

10.11.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

  • pozemek p. č. 2676, zahrada, o výměře 356 m², v k. ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001

 (dále jen jako „nemovitá věc“).

 

Popis předmětu dražby:

Dle Územního plánu města Brna je nemovitá věc součástí nestavební - volné plochy zemědělského půdního fondu s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním plocha s objekty pro individuální rekreaci.

Nemovitá věc se nachází v městské části Brno-Černovice v zahrádkářské kolonii mezi čtyřproudovou komunikací Černovická, ulicí Vinohradská a pískovnou Černovice. Jedná se o pozemek protáhlého lichoběžníkového tvaru o rozměrech cca  84 m x 5 m. Pozemek je zarostlý vzrostlými neošetřovanými dřevinami, trávou a plevelem.

Přístup k nemovité věci je ze západu po pojízdném chodníku vedoucím podél komunikace Černovická a pak zpevněnou štěrkovou cestou mezi zahrádkami. Od cesty je nemovitá věc oddělena zrezlým pletivem s brankou. Vnitřní hranice nemovité věci nejsou oploceny, hranice se sousedními pozemky je možno přibližně určit podle úpravy sousedních pozemků. Na východní straně sousedí nemovitá věc s dobývacím prostorem Černovice III, který je v této části již vytěžený a před finální rekultivací (není ještě navršena ornice a je porostlý náletovými dřevinami).

Podrobnější popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 915-08/22 ze dne 18.05.2022 zpracovaného Ing. Ivo Liškutínem.

 

Inženýrské sítě-přípojky: vody, plynu, kanalizace a elektro:

Dle digitální technické mapy města Brna se na nemovité věci nenachází inženýrské sítě.

 

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Dle LV nejsou vlastnická práva omezena, nejsou zástavní práva, předkupní práva ani věcná břemena/služebnosti.

 

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je u pozemku p. č. 2676, v k. ú. Černovice

na souřadnicích N 49° 10.515 E 016° 38.752

1. Prohlídka dne: 19.10.2022 v 10:00 hod.

2. Prohlídka dne: 2.11.2022 ve 14:00 hod.

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz