• 638362592693865006_20231114_111049.jpg
 • 638362592776190184_20231114_111032.jpg
 • 638362594328180963_20231114_111430.jpg
 • 638362593165008490_20231114_110847.jpg
 • 638362593296697364_20231114_112341.jpg
 • 638362593400736240_20231114_111658.jpg
 • 638362594168686199_20231114_111413.jpg
 • 638362593590693041_20231114_111652.jpg
 • 638362591682060274_20231114_112406.jpg
 • 638362593678641778_20231114_111509.jpg
 • 638362593862818539_20231114_111125.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6323174870
Začátek dražby
31.01.2024 10:00
Předpokládaný konec:
31.01.2024 10:45
Nejnižší podání:
5 000 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
500 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
5 000 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
31.01.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
31.01.2024 09:59
Složení jistoty do:
31.01.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
123-9020010207/0100
Termín prohlídky
13.12.2023 v 10:00 a 17.1.2024 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Dům Nádražní 678/6, Brno

Vloženo: 16.11.2023 13:27:39 |  Číslo dražby: 6323174870 9 100 000 Kč
Konec dražby Středa 31.01.2024, 10:45
31.01.2024 10:45:00.923Potřetí pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:44:01.623Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby QVJ02258, udělím mu příklep.
31.01.2024 10:43:00.793Podruhé pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:42:01.230Poprvé pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:40:00.477Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 200 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 9 100 000 Kč.
31.01.2024 10:39:51.573Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 900 000 Kč.
31.01.2024 10:39:16.940Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 850 000 Kč.
31.01.2024 10:38:40.027Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 750 000 Kč.
31.01.2024 10:37:34.137Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 100 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 700 000 Kč.
31.01.2024 10:36:49.397Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 600 000 Kč.
31.01.2024 10:35:31.913Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 300 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 550 000 Kč.
31.01.2024 10:34:40.880Poprvé pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:32:40.453Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 8 250 000 Kč.
31.01.2024 10:32:24.053Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 750 000 Kč.
31.01.2024 10:31:51.560Poprvé pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:29:51.337Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 700 000 Kč.
31.01.2024 10:29:19.063Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 200 000 Kč.
31.01.2024 10:28:52.883Poprvé pro účastníka dražby QVJ02258.
31.01.2024 10:26:51.817Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 7 150 000 Kč.
31.01.2024 10:26:39.553Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 650 000 Kč.
31.01.2024 10:25:59.487Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 500 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 600 000 Kč.
31.01.2024 10:25:42.677Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 100 000 Kč.
31.01.2024 10:25:01.420Dražitel QVJ02258 podal příhoz do dražby ve výši 950 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 6 050 000 Kč.
31.01.2024 10:24:14.620Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 100 000 Kč.
31.01.2024 10:22:08.633Dražitel GFF68739 podal příhoz do dražby ve výši 50 000 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 050 000 Kč.
31.01.2024 10:00:51.003Dražitel FEN30635 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 5 000 000 Kč.
31.01.2024 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Dům Nádražní 678/6, Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Zahájení dražby: 31.1.2024 10:00
Ukončení dražby: 31.1.2024 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 291/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2, jehož součástí je stavba - jiná stavba Nádražní 678/6, v k. ú. Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Odhad ceny předmětu dražby: 5 000 000 Kč
Cena byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2035/2023 ze dne 29.09.2023 zpracovaného znalcem Ing. Bronislavem Žáčkem, ve kterém je také uveden podrobný popis stavu nemovité věci.

Nejnižší podání:                                                         5 000 000 Kč
Minimální příhoz:                                                            50.000 Kč
Dražební jistota:                                                            500 000 Kč


Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno chůze – služebnost stezky spočívající v právu průchodu přes předmětný objekt do suterénu stavby č. p. 424 (Josefská 23),

 • věcné břemeno – služebnost okapu spočívající v právu svádět dešťovou vodu ze střechy stavby č. p. 424 (Josefská 23) na nemovitou věc.

 

Ve prospěch nemovité věci jsou zřízena následující práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno chůze a průchodu pasáží domu č. p. 506 (Masarykova 37/39, Nádražní 8) do předmětného objektu; součástí této služebnosti je také oprávnění užívat přípojku kanalizace v domě č. p. 506,
 • věcné břemeno chůze – služebnost stezky spočívající v právu průchodu přes přízemí stavby č. p. 424 (Josefská 23) do předmětného objektu,
 • věcné břemeno vedení inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení vody, plynu, elektrické energie a datové vedení na pozemku p. č. 291/4 v k. ú. Město Brno (Josefská 23); městská část Brno-střed, která má objekt Josefská 23 svěřen, požaduje zřízení samostatné vodovodní přípojky pro předmětný objekt a nesouhlasí s vedením vodovodu ze sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží domu Josefská 23 ani s využitím vodovodní přípojky pro dům Josefská 23 se zřízením vodoměru pro předmětný objekt.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu 
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.

31.01.2024 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc / nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 291/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2, jehož součástí je stavba - jiná stavba Nádražní 678/6, v k. ú. Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001.

Popis předmětu dražby:
Dvoupodlažní, nepodsklepený objekt Nádražní číslo orientační 6, číslo popisné 678 se nachází v k. ú. Město Brno v městské části Brno-střed. Situovaný je ve vnitrobloku ohraničeném domy Masarykova 37/39, Nádražní 8, Nádražní 4, Josefská 21 a 23. Dle Územního plánu města Brna je nemovitá věc součástí stabilizované stavební smíšené funkční plochy centrálního charakteru (SJ). Není památkově chráněna, nachází se na území Městské památkové rezervace Brno.

Dispoziční řešení:

V 1. nadzemním podlaží se nachází objekt bývalé herny, obchodní prostory o výměře cca 14 m2, dvorana o výměře cca 175 m2, zádveří o výměře cca 2 m2. V 2. nadzemním podlaží se nachází prostor bývalé restaurace o výměře cca 60 m2 a prostor bývalé kavárny o výměře cca 77 m2.  Mezi 1. a 2. nadzemním podlažím vedou dvě ocelová schodiště. Na úrovni 1. nadzemního podlaží se nachází sociální zázemí, které stavebně náleží k domu Josefská 23, v minulosti bylo sice využíváno pro potřeby kina, ale není součástí předmětu dražby.
Objekt je konstrukčně kombinovaný (zčásti zděný, zčásti s ocelovým skeletem s ocelovými sloupy), s plochou střechou s mírným spádem, jednoduchého lehkého konstrukčního provedení. Dle dostupných informací byl pravděpodobně postaven mezi roky 1914 a 1919 pro provoz kina (nejdříve pod názvem „Apollo“, později přejmenováno na „Aktualita“ a poté na „Čas“). V průběhu doby prošel několika stavebními úpravami, přičemž se měnil i účel využití. Kromě provozu kina, který probíhal v několika časových obdobích, zde dále bylo využito nebytových ploch pro účely obchodu a služeb. Stavebními úpravami prošly vstupy do objektu (1928), dále proběhla celková adaptace vnitřních prostorů pro provoz kina, k dalším úpravám interiérů došlo v roce 1977 spolu se snížením kapacity kina. Od konce 70. let minulého století byl objekt uzavřen a chátral. V roce 1995/6 byl objekt postupně zrekonstruován na obchodně-kulturní centrum s obnovením provozu pasáže. Koncem 90. let minulého století byl objekt z provozních důvodů opět uzavřen. Před cca 16 roky byly provedeny nákladem vlastníka drobné stavební úpravy (práce na střešním plášti a zároveň byly zakryty původní světlíky tak, aby do střešního pláště nezatékalo), byl osazen nový okap se dvěma svody do prostoru dvora.

Přístupy do objektu:
Objekt má dva vchody. 1. nadzemní podlaží je přístupné z ulice Nádražní přes objekt č. p. 506 (Nádražní 8), který je součástí pozemku p. č. 291/1 v k. ú. Město Brno ve vlastnictví družstva U Židovské brány, družstvo, IČO: 26251469, se sídlem Masarykova 506/37, Brno-město, 602 00 Brno. Tento přístup je smluvně zajištěn na základě věcného břemene chůze a průchodu. Původně byl tento vstup částečně otevřený a volný, s možností uzavírání v prostoru hranice mezi předmětným objektem a domem Nádražní 8. Následně byly uzamykatelné dveře posunuty na úroveň venkovní fasády domu Nádražní 8. Hranice objektu a domu Nádražní 8 jsou odděleny uzamčenými dveřmi a rolovacími vraty.
Z ulice Josefská je přístupné 2. nadzemní podlaží objektu přes objekt č. p. 424 (Josefská 23), který je součástí pozemku p. č. 291/4 v k. ú. Město Brno ve vlastnictví statutárního města Brna (svěřeno městské části  Brno-střed). Tento přístup je zajištěn na základě služebnosti. Z ulice Josefská je vstup uzavřen ocelovou mříží, na úrovni hranice objektu a domu Josefská 23 jsou umístěna rolovací vrata.
V minulosti ještě ústily do vnitrobloku tři nouzové východy, které jsou nyní zazděny.

Stavebně-technický stav:
Objekt není dlouhodobě užíván, je v havarijním stavu. Jeho stav neumožňuje okamžité užívání, vyžaduje celkovou rekonstrukci a úpravu pro nový účel využití. Nemá funkční instalace (plyn, voda, teplo, kanalizace), vytápění bylo v minulosti zajišťováno přímotopy.
Objekt měl původně klasické střešní světlíky s prosklením z drátoskla, které zajišťovaly přímé osvětlení objektu, byly však v havarijním stavu a proto byly odstraněny a otvory zabezpečeny proti zatékání. Objekt proto nemá přímé osvětlení (okna v objektu nejsou, pouze nedostatečné větrací průduchy), elektroinstalace je v takovém technickém stavu, že bez revize a zásadních oprav ji nelze využít pro umělé osvětlení.
Stavební stav lze označit za velmi špatný, hlavně v interiérech objektu. Zejména jde o prvky krátkodobé životnosti, instalace, vnitřní povrchy, podlahy a dlažby. Konstrukčně je objekt členěn ocelovým skeletem s ocelovými sloupy a stropy nad 1. nadzemním podlažím. Konstrukce stropu jsou z betonu a z vlnitých plechů. Do objektu zatéká a ve stěnách je znatelná výrazná zemní vlhkost. Absence otevíravých okenních a dveřních otvorů ve fasádě do dvora způsobuje, že objekt je trvale nevětrán, vlhkost je všudypřítomná a stavební stav je z toho důvodu mimořádně zhoršený.
Na střechu objektu je částečně sváděna dešťová voda z objektů Nádražní 8 a Josefská 23, tato voda se pak dostává střešním okapem a dvěma svody do kanalizace ve dvoře. Svod z objektu Nádražní 8 (ve vlastnictví družstva U Židovské brány) není smluvně upraven, svod z objektu Josefská 23 (ve vlastnictví statutárního města Brna) je upraven služebností.
Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován. Dle § 7a odst. 5 zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění, není jeho opatření povinné u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby
Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno chůze – služebnost stezky spočívající v právu průchodu přes předmětný objekt do suterénu stavby č. p. 424 (Josefská 23),
 • věcné břemeno – služebnost okapu spočívající v právu svádět dešťovou vodu ze střechy stavby č. p. 424 (Josefská 23) na nemovitou věc.

Ve prospěch nemovité věci jsou zřízena následující práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno chůze a průchodu pasáží domu č. p. 506 (Masarykova 37/39, Nádražní 8) do předmětného objektu; součástí této služebnosti je také oprávnění užívat přípojku kanalizace v domě č. p. 506,
 • věcné břemeno chůze – služebnost stezky spočívající v právu průchodu přes přízemí stavby č. p. 424 (Josefská 23) do předmětného objektu,
 • věcné břemeno vedení inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vedení vody, plynu, elektrické energie a datové vedení na pozemku p. č. 291/4 v k. ú. Město Brno (Josefská 23); městská část Brno-střed, která má objekt Josefská 23 svěřen, požaduje zřízení samostatné vodovodní přípojky pro předmětný objekt a nesouhlasí s vedením vodovodu ze sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží domu Josefská 23 ani s využitím vodovodní přípojky pro dům Josefská 23 se zřízením vodoměru pro předmětný objekt.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku. 2035/2023 ze dne 29.09.2023 zpracovaného znalcem Ing. Bronislavem Žáčkem.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Josefská 424/23, Brno

1. Prohlídka dne: 13.12.2023 v 10:00 hod.
2. Prohlídka dne:  17.1.2024 ve 14:00 hod.

Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba za přítomnosti zástupců navrhovatele. Pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů pověřené osoby. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu budovy je nutné přizpůsobit obuv a oděv možnosti znečištění. Vzhledem k tomu, že v budově není žádný zdroj přirozeného ani umělého osvětlení, doporučujeme vlastní svítilnu.

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz