• 638047255288521860_20221103_130423.jpg
  • 638024712562379668_1636012426271.jpg
  • 638047255505578577_20221103_130528.jpg
  • 638024715612258088_Snímek obrazovky 2022-10-27 124545.png
  • 638047258353867223_20221103_130844.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
20449789
Začátek dražby
07.12.2022 10:00
Předpokládaný konec:
07.12.2022 10:30
Nejnižší podání:
4 100 000 Kč
Minimální příhoz:
25 000 Kč
Výše jistoty:
410 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
4 100 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
460/10699
Registrace do:
07.12.2022 10:00
Prokázání totožnosti do:
07.12.2022 10:00
Složení jistoty do:
07.12.2022 10:00
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Termín prohlídky
14.11.2022 v 10:00 hod a 28.11.2022 v 14:00 hod
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Byt 1+1 Skácelova Brno

Vloženo: 20.10.2022 09:37:55 |  Číslo dražby: 20449789 4 100 000 Kč
Konec dražby Středa 07.12.2022, 10:30
07.12.2022 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
07.12.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  Byt 1+1 Skácelova Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 7.12.2022 10:00
Ukončení dražby: 7.12.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc:

  • Bytová jednotka č. 2680/3 v k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, které je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 5966., k. ú. Královo Pole, obec Brno.

     

Odhad ceny předmětu dražby: 4.100.000 Kč
Cenu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3252 – 26/2022 ze dne 08.06.2022 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem.

Nejnižší podání:                                                                                             4.100.000 Kč

Minimální příhoz:                                                                                                25.000 Kč

Dražební jistota:                                                                                                410.000 KčZástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

  • Nemovitá věc je není zatížena omezeními vlastnického práva.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se k dražbě do jejího zahájení nezapsal žádný účastník, bude dražba ukončena v čase stanoveném dražební vyhláškou.

07.12.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Bytová jednotka č. 2680/3 v k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, které je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 5966., k. ú. Královo Pole, obec Brno.

 

Volná bytová jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v budově č. p. 2680/41, Skácelova 41, Brno, postavené na pozemku p. č. 5318, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy a pozemku p. č. 5318 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 v k. ú. Královo Pole, obec Brno, okres Brno-město, a to:

jednotka č. 2680/3 – byt, s podílem na budově a pozemcích o velikosti 460/10699
(dále uváděné také jako „Jednotka“).

Společné části budovy č. p. 2680, na adrese Skácelova 41, Brno, na pozemcích p. č. 5318 v k. ú. Královo Pole, obec Brno.

Správcovské činnosti vykonává samospráva SVJ svépomocí prostřednictvím výboru.

Dům, v němž se Jednotka nachází, byl vystavěn kolem roku 1932, má 6 nadzemních podlaží, 1 podzemní podlaží. Střecha – krov – konstrukce dřevěná, tašky pálené. Obvodové zdivo: fasáda tvrdá – brizolit sklepní okna a okna domu – plast. V domě je celkem 21 bytových jednotek velikosti 1+1, 2+1 a 4+1. Celkové podlahová plocha jednotky 2680/3 je 46 m2. Jednotka se nachází v 1. NP bytového domu č. p. 2680, který je součástí pozemku p. č. 5318 k. ú. Královo Pole. Součástí nabízené bytové jednotky č. 2680/3 je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 460/10699 na společných částech nemovité věci, kterými jsou: uvedený pozemek p. č. 5318 k. ú. Královo Pole. V objektu je schodiště, kterým jsou komunikačně propojena jednotlivá podlaží a provozně spojen se suterénem. K bytům nenáleží balkony. V 1. PP jsou nebytové prostory – sklepy. V domě je východ ze zadní strany domu do zóny vnitrobloku.

Byt je vytápěn etážovým plynovým topením.

Podlahy v pokoji a v chodbě LINO, kuchyně – dřevěná podlaha, koupelna – dlažba.

Dům je umístěn v blízkosti MHD s dobrou občanskou vybaveností.

Objekt je bez výtahu.

Bytová jednotka je situována v 1. NP, přístupná vchodem z vnitrobloku, Skácelova 41, Brno.

Jednotka o rozloze 46 m2 se sestává z jednoho pokoje (17,2 m2), kuchyně (16,4 m2), spíže (1 m2), ve které se nachází plynový kotel, předsíně (4,2 m2), koupelny s WC (4,2 m2). Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou a kombinovaným sporákem. Koupelna a WC, mají zděné bytové jádro.

Sklepní kóje o ploše 6,3 m2 je umístěna mimo byt v 1. PP.

Příspěvek do fondu oprav je aktuálně určen na 35 Kč/m2. V domě je na rok 2023 plánováno zateplení fasády domu. Poté by měl být snížen příspěvek do fondu oprav na 20 Kč/m2.

Při převodu Jednotky ve smyslu ustanovení § 1186 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MČ vystaví vydražiteli potvrzení o dluzích souvisejících se správou domu a pozemků, které přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou.

Nemovitá věc je není zatížena omezeními vlastnického práva.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 3252 – 26/2022 ze dne 08.06.2022 zpracovaného Ing. Janem Zámečníkem.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Skácelova 41, 612 00 Brno

1. Prohlídka dne: 14.11.2022 v 10:00 hod.

2. Prohlídka dne: 28.11.2022 v 14:00 hod.

 

 

 

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz