• 638019421282739881_IMG_20220121_102243.jpg
 • 638019421489213946_IMG_20220121_100404.jpg
 • 638019422603893864_IMG_20220121_101527.jpg
 • 638019422794676552_IMG_20220121_100501.jpg
 • 638024705188909286_20221026_105411.jpg
 • 638024705536598053_20221026_105832.jpg
 • 638024705100785759_20221026_105349.jpg
 • 638024705304691428_20221026_105616.jpg
 • 638024705454565919_20221026_110832.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6322174197
Začátek dražby
30.11.2022 10:00
Předpokládaný konec:
30.11.2022 10:30
Nejnižší podání:
23 300 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
2 330 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
23 300 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
30.11.2022 09:59
Prokázání totožnosti do:
30.11.2022 09:59
Složení jistoty do:
30.11.2022 09:59
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Výměra pozemku
301 m2
Termín prohlídky
7.11.2022 v 10:00 a 22.11.2022 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Bytový dům Vranovská 309/12, vč. pozemku

Vloženo: 17.10.2022 10:30:40 |  Číslo dražby: 6322174197 23 300 000 Kč
Konec dražby Středa 30.11.2022, 10:30
30.11.2022 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
30.11.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Bytový dům Vranovská 309/12, vč. pozemku a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 30.11.2022 10:00
Ukončení dražby: 30.11.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 1086, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 301 m2, jehož součásti je stavba - objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Odhad ceny předmětu dražby: 23 300 000 Kč
Cenu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 1035-199/2022 ze dne 09.08.2022 zpracovaného znaleckou kanceláří Nemovitost s.r.o.

Nejnižší podání:                                                       23 300 000 Kč

Minimální příhoz:                                                            50.000 Kč

Dražební jistota:                                                         2 330 000 KčZástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno umístění kotev trakčního vedení, údržby, oprav a provozu dle čl. II. smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 29.08.2022 ve prospěch oprávněného Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se k dražbě do jejího zahájení nezapsal žádný účastník, bude dražba ukončena v čase stanoveném dražební vyhláškou.

30.11.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc / nemovité věci ve vlastnictví SMB:
pozemek p. č. 1086, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 301 m2, jehož součásti je stavba - objekt k bydlení Vranovská 309/12, v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

Dům Vranovská číslo orientační 12, číslo popisné 309 pochází z roku 1906 a stojí u frekventované křižovatky Vranovská - Jugoslávská v katastrálním území Zábrdovice v městské části Brno-sever. Jde o řadovou vnitřní budovu, z větší části podsklepenou. Má 4 nadzemní podlaží, je zastřešena sedlovou střechou bez obytného podkroví. Půdorys je přibližně obdélníkový. V objektu jsou přípojky elektřiny, vody, kanalizace a zemního plynu.

Uliční fasáda domu je orientovaná k západu. Vstup do domu je z ulice v pravé části domu, průchod na  menší dvůr je momentálně zazděný. Z chodby v 1. nadzemním podlaží je vstup na dvouramenné schodiště, které je přibližně uprostřed domu. Ve 2.-4. nadzemním podlaží jsou kryté pavlače s okny, ze kterých jsou přístupné jednotlivé byty. Na každém podlaží jsou vedle schodiště společná WC. V podzemním podlaží jsou sklepy.

Celkem je v objektu 10 bytových jednotek (o dispozicích 1+1, 2+1 a 3+1), 2 nebytové prostory v přízemí objektu, sklepy v podzemním podlaží a neupravený půdní prostor.

Budova se skládá z těchto částí:

1.PP - sklepy, prádelna, schodiště

1.NP - provozovna, sklady, 1 byt (2+1), chodba, schodiště, 2 společná WC

2.NP - 1 byt (1+1), 1 byt (2+1), 1 byt (3+1), schodiště, 2 společná WC, pavlač

3.NP - 1 byt (1+1), 1 byt (2+1), 1 byt (3+1), schodiště, 2 společná WC, pavlač

4.NP - 1 byt (1+1), 1 byt (2+1), 1 byt (3+1), schodiště, 2 společná WC, pavlač

půdní prostor – neupravený půdní prostor

Budova je zcela vyklizená, bez nájemníků. V posledních letech byla provedena oprava elektrorozvodů (2004) a oprava střechy, komínů a bleskosvodu, položení nové krytiny (2014).

Technický stav:

Celkově je budova v podprůměrném stavebně-technickém stavu, statika není narušena. V 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží je zvýšená vlhkost zdiva z důvodu již nefunkční hydroizolace.

Budova není aktuálně obyvatelná, je však možná její celková rekonstrukce a modernizace.

Dle průkazu energetické náročnosti budovy, zpracovaného dne 14.12.2016, je budova zařazena v klasifikační třídě F - velmi nehospodárná.

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno umístění kotev trakčního vedení, údržby, oprav a provozu dle čl. II. smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 29.08.2022 ve prospěch oprávněného Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 1035-199/2022 ze dne 09.08.2022 zpracovaného znaleckou kanceláří Nemovitost s.r.o.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Vranovská 12, 614 00 Brno

1. Prohlídka dne: 7.11.2022 v 10:00 hod.

2. Prohlídka dne: 22.11.2022 v 14:00 hod.

 

 

 

 

 

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz