• 638354694946555036_20231023_142926.jpg
  • 638354695599226610_20231023_141212.jpg
  • 638354696276735934_20231023_141328.jpg
  • 638354695777000823_20231023_141341.jpg
  • 638354695939621881_20231023_141720.jpg
  • 638354696031789352_20231023_141447.jpg
  • 638354696169259408_20231023_141514.jpg
  • 638354695127920819_20231023_141114.jpg
  • 638354695200093039_20231023_141057.jpg
  • 638354695435199250_20231023_141238.jpg
  • 638354695519399986_20231023_141225.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Nabídkové řízení
Stav:
Ukončeno
Číslo:
P2023024
Začátek dražby
20.11.2023 09:00
Předpokládaný konec:
31.01.2024 15:00
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Pronájem nebytového prostoru Nádražní 10 - Čedok

Vloženo: 13.11.2023 14:56:25 |  Číslo aukce: P2023024
Nabídky je možné podávat od 20.11.2023 do 31.01.2024.

Popis předmětu aukce

  

Statutární město Brno nabízí do dlouhodobého pronájmu nebytové prostory na ulici Nádražní 10, Brno. 

Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno. Funkcionalistická budova se železobetonovou, zčásti nýtovanou konstrukcí s nápadným oblým nárožím byla postavena v roce 1927 podle návrhu významného brněnského architekta Oskara Pořisky. Architekt důmyslně využil nepravidelnou parcelu ve svažitém terénu v místě bývalého hradebního okruhu. Vznikla tak nepřehlédnutelná stavba jedinečného tvaru s typickým půlkruhovým nárožím a pásovými okny, tehdy pro potřeby „centrální ubytovací kanceláře“ pro Výstavu soudobé kultury, která se konala na brněnském výstavišti v roce 1928, s obchodními a kancelářskými prostory, a také s jednou z prvních pochozích teras pro restauraci nad navazujícím obchodním traktem.

Objekt prošel v roce 1993 rekonstrukcí, která zahrnovala obnovu obvodového pláště budovy, úpravu vnitřních dispozic, včetně výměny instalací, nové výměníkové stanice a části parovodního potrubí. Dále bylo provedeno nové nástupní schodiště do objektu a opraveny schůdky podél zaobleného nároží. Předmětné nebytové prostory užívala do konce srpna 2023 společnost Čedok pro svou provozovnu.

Nebytové prostory se nacházejí v 1. NP a v 2. NP dvoupodlažního objektu. Hlavní vstup (zákaznický) se nachází v 1. NP (přízemí) a je přístupný z úrovně chodníku, druhý (administrativní) vchod je z ulice Bašty a vede přímo do kancelářských prostor v 2. NP.
V 1.NP se nachází otevřený prostor s vestavěnými skříněmi, "pokladnou" a technickým zázemím. V 2.NP se nachází jednotlivé kaceláře. Centrální část obou podlaží je propojená.
V 1.NP se nachází výměníková stanice, kterou provozují Teplárny Brno.

V objektu se nacházejí další tři obchodní prostory, které jsou přístupné vlastními vstupy z ulice Nádražní. Tyto mají v současné době své nájemce a nejsou tudíž předmětem této nabídky

Celková výměna nabízených nebytových prostor je 456,6 m2

Výměry místností 1. NP    
Prodejna 142,1 m2
Sklad  17,4 m2
Sklad  6,9 m2
Kancelář 11,2 m2
Chodby 14,3 m2
Umývárna  3,3 m2
Umývárna  1,5 m2
WC  1,4 m2
Výlevka 1,5 m2
Sklad  10,1 m2
Kotelna  11,1 m2
S2chodiště  7,3 m2
Celkem 228,1 m2

 

Výměry místností 2. NP    
Kancelář 22,8 m2
Kancelář 23,7 m2
Chodba se schodištěm 33,5 m2
Chodba 13,8 m2
Kancelář 22,1 m2
Kancelář 22,8 m2
Kancelář 16,5 m2
Kancelář 15,9 m2
Zasedací místnost 40,2 m2
Kancelář 8,9 m2
Kancelář 5,4 m2
Umývárna 1,4 m2
WC 1,5 m2
Celkem 228,5 m2

 

Minimální požadovaná výše nájemného 4 380 Kč/m2/rok.

Prohlídka prostor se uskuteční v termínech  4.12.2023 v 10:00 a 9.1.2024 v 10:00 (po domluvě možno případně sjednat individuální termín)

Kromě nájemného se platí záloha na energie a služby - předpoklad 27tis/měs. dle typu provozu. Nájemné a záloha na služby se platí čtvrtletně.

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty),  předpokládaného účelu využití, délky pronájmu a návrhem nájemného v Kč/m2/rok zasílejte nejpozději do 31.1.2024 do 15:00 hod. na adresu CD CENTRUM COMS, a.s., Panská 13, 602 00 Brno nebo do datové schránky 9daich5. Pro nabídku můžete použít tento formulář

Nabídky budou projednány příslušnými volenými orgány města a následně budou zájemci vyrozuměni o výsledku. 

Místo konání

Vyhlašovatel

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz